Nagusiak, gaixoak eta gaitasungabekoak
Arnastu enpresan, nagusi, gaixo eta gaitasungabekoen atentzio pertsonalean experientzia haundia daukagu. Eskeintzen ditugun zerbitzuak hurrengoak dira:
  • GARBITASUN PERTSONALADutxa, ilea garbitu, atzazkalak moztu, hortzak garbitu...
  • LAGUNTZA MOBILIZAZIOANOhean dauden pertsonen posturaren aldaketak, jeikitzen eta oheratzen lagundu, ibiltzen lagundu...
  • ELIKADURA LAGUNTZA ETA KONTROLAPertsonak ahal duen kondizio egokienetan jan dezan.
  • MEDIKAZIOAREN ETA TRATAMENDU MEDIKOAREN JARRAIPENA
  • ERABILTZAILEAREN ETXETIK KANPOKO LEKUALDAKETETAN LAGUNTZEA
  • GIZARTE EKINTZETAN LAGUNDUHarreman pertsonala erraztu, giza harremanak eta harreman familiarrak indartu...
  • BESTE ZEREGIN BATZUKIleapaindegi, ospaopatia, mediku eta beste zerbitzu batzuen txandia hartu.
  • ERREHABILITAZIOAN LAGUNDU

Zainketa zerbitzua hospitalean eta etxean egiten ditugu. Familiei 24 orduko laguntza zerbitzua eskeintzen dugu.

 

Gurekin harremanetan jarri zaitez.